Kontaktoplysninger

Grønningen er et plejehjem med 19 handicapvenlige boliger, beliggende i Tinglev.

Plejehjemmet er opdelt i 3 enheder:

Hyggebo, Bella Vista og Hyggestuen.

Der er 2 enheder med 6 beboere og en enhed med 8 beboere, hvor fællesrummene danner rammen omkring livet/aktiviteterne, hvor beboerne deltager aktivt i de daglige gøremål, i det omfang de kan og vil.

Aktiviteterne foregår på beboernes præmisser, så dagligdagens indhold og program er fleksibelt med respekt for den enkelte beboers ønsker og behov.

Der er et fast personaleteam tilknyttet enhederne, således at der skabes en sammenhæng i dagligdagen for den enkelte beboer.

Udover den fysiske pleje og omsorg tager personalet udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ønsker den pågældende dag, og planlægger herudfra aktiviteter og samvær med beboerne.

 

Adresse
Plejehjem Grønningen
Grønnevej 42
6360 Tinglev
tlf. 73 76 88 20

 

Kontakt os

 • Jane Petersen

  Jane Petersen
  Driftsleder

  tlf. 74768820
  mobil. 40403529
  e-mail: janpe@aabenraa.dk

 • Lillian Jessen

  Lillian Jessen
  Administration Grønningen

  tlf. 7376 8821
  mobil. 2135 0083
  e-mail: ljes@aabenraa.dk

 • Niels Christian Loholm

  Niels Christian Loholm
  Teknisk serviceleder Grønningen

  tlf. 2135 9002
  e-mail: ncl@aabenraa.dk

 • Hyggestuen                                                                        telefon: 73768823

   

 • Hyggebo                                                                  telefon: 73768824

   

 • Bella Vista                                                                      telefon: 73768825