Velkommen til Plejehjem Aabenraa

Plejehjem Aabenraa består af 8 plejecentre;

Birkelund Plejecenter
Bovrup Plejecenter
Kirketoftens Ældrecenter
Plejecenter Grønningen
Rise Parken
Rønshave Plejecenter
Ældrecentret Grønnegården og
Ældrecenter Lergården 

Helle Marie Hansen er leder for alle plejecentre og på hvert center er der en driftsleder, der er ansvarlig for den daglige planlægning

Hvert plejecenter har sin egen fane, så I kan gå ind og læse mere om hvert sted.

Plejehjem Aabenraa