Praktiske oplysninger

Ofte stillede spørgsmål

 • Ved indflytning udarbejdes der en kontrakt, som kan omfatte:

  Kostpakken (alle måltider og mellemåltider)
  Vaskepakken (vask af privat tøj)
  Rengøringspakken (rengøringsmidler, toiletpapir, køkkenrulle, plastposer m.m.)

  Betalingen for dette, kan ved udarbejdelse af kontrakten blive tilmeldt bankernes betalingsservice.

 • Mad skal afbestilles på Life Manager. I enkelte situationer kan der afmeldes ved plejepersonale.

 • Ved indflytning bibeholder borgeren egen læge ellers skal dette ændres på borgerservice.

 • Ved indflytning skal beboerne bibeholde/tegne såvel indbo som ansvarsforsikring.

 • Vigtige personlige attester så som:

  • Dåbsattest
  • Sygesikringsbevis
  • Personnummerbevis
  • Vielsesattest
  • Pas

  Bedes beboerne selv opbevare.

 • Huset har egen liftbus. Bussen bruges til udflugter med beboerne. Bussen må ikke benyttes til taxakørsel/privatkørsel.

 • Ved ferie eller udflugter ud af huset, skal maden afbestilles på Life Manager

 • Der afholdes gudstjeneste /andagt i huset - ca. 1 gang pr måned. Beboerne fra ældreboligerne på Kirketoften er velkommen til at deltage.

  Tidspunkterne kan ses i aktivitetskalender på Life Manager

 • Der forefindes ikke noget gæsteværelse, men ved behov kan der lånes en gæsteseng.

 • Indflydelse er godt, og ved at blive medlem af Bruger- Pårørenderådet, har du som beboer eller pårørende mulighed for at øve indflydelse på, hvordan plejehjemmet drives. Læs mere om rådet nedenfor.

  Bruger- og Pårørenderåd – Kirketoftens ældrecenter

  Rådet består af:

  Pårørende, repræsentant fra Seniorrådet, Områdeleder og Driftsleder

  Rådets formål:

  • Bruger- og pårørenderåd har til opgave at fungere som et forum for dialog mellem beboere, familie, venner og medarbejder/ledelse, om udfoldelsen af det gode hverdagsliv og daglige aktiviteter på plejehjemmet.
  • Rådets formål er i samarbejde med ledelse og personale at skabe trivsel og muligheder for dem, der har deres hjem på og omkring plejehjemmet.

  Rådets opgaver:

  • Bruger- og pårørenderådet udøver sit virke i møder (ca. 4 om året)
  • Bruger- og pårørenderådet er beboernes og familiernes talsmænd i forhold til ledelse og andre
  • Bruger- og pårørenderådet kan udtale sig om emner i forhold til rådets formål og opgaver
  • Rådet kan ikke behandle klager, person- eller personalesager
  • I samarbejde med ledelsen give gensidig information om anliggender af interesse for plejehjemmet
  • Rådet skal bidrage til at skabe det gode hverdagsliv i og omkring boligen, herunder aktiviteter og samvær, madplaner m.m.
  • Rådet skal understøtte forventningsafstemning og udvikling inden for de rammer, som plejehjemmet drives efter
  • Rådet skal orienteres om tilsynsrapporter fra såvel de kommunale som det faglige tilsyn fra embedslægeinstitutionen, samt de handleplaner som på den baggrund iværksættes
  • Rådet arbejder ud fra en normalforretningsorden
  • Deltage i tværgående møder, f.eks. om aktiviteter på tværs af plejehjem, temamøder med politikere/forvaltning m.m.
 • Vi har en kat ved navn Bine.

Sidst opdateret 20.03.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?