Kontaktoplysninger

Bovrup Plejehjem ligger i den østlige ende af Aabenraa kommune.

Plejehjemmet består af 26 boliger, som er inddelt i 3 enheder. Der er henholdsvis 9, 8 og 9 boliger i hver enhed.

Aabenraa kommune anviser boligerne, men det er BoligSyd, der er ansvarlig for lejekontrakt, huslejeopkrævning samt boligtilsyn ved ind- og fraflytning, hvorfor spørgsmål om dette bedes rettet til Bolig Syd.

 

 • Bolig Syd

  Humlehaven 2
  6200 Aabenraa Tlf. : 74 64 36 00

 • Tlf.tid for BoligSyd

  Mandag og tirsdag  9.00 - 14.00
  Torsdag 9.00 - 16.00
  Onsdag og fredag lukket.

 • Adresse:

  Plejehjemmet Bovrup
  Nørrekær 15, Bovrup
  6200 Aabenraa

  Tlf.: 73768908

Kontakt os

 • Kamma Hansen

  Kamma Hansen
  Driftsleder Plejehjemmet Bovrup

  tlf. 7376 8908
  e-mail: khh@aabenraa.dk

 • Grete Valentin

  Grete Valentin
  Specialist

  tlf. 73768495
  e-mail: gv@aabenraa.dk