Kerneopgave og Vision

Følgende værdier og grundantagelser ligger til grund for kerneopgaven og visionen:

Om borgeren

 • alle har en drøm om at udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet
 • alle vil gerne være noget for andre, og knytte relationer i hverdagslivet
 • alle er lige forskellige og vil helst klare sig selv og tage ansvar for eget liv
 • ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt
 • alle ønsker at leve et værdigt liv, når hjælp er nødvendig.

Om opgaven

 • vi møder borgeren med ”hvad vil du gerne kunne?” ”hvad kan du selv gøre for at nå dit mål?” og "hvordan kan vi støtte dig i at nå dit mål?"
 • vi har fokus på at udvikle, styrke og bevare borgerens ressourcer og borgerens ønske om at klare sig selv længst muligt uden hjælp
 • vi løser opgaven sammen med borgeren og borgerens netværk og omgivelser
 • vi skaber rammer og tilbud som en integreret del af kerneopgaven

Om os selv

 • vi er til for borgeren – vi udfordrer, støtter, coacher, faciliterer og motiverer
 • vi tænker dynamisk og helhedsorienteret – vi handler proaktivt og samarbejder tværfagligt og på tværs af organisationen
 • vi vil forandre og skabe merværdi for borgeren – vi har fokus på effekt og på at gøre en forskel.

Se visionsfolderen her.