Værdier

Vi vil være et hjem, hvor beboerne oplever glæde og nærvær i hjemlige omgivelser

Rise Parkens mission er:
At skabe et hverdagsliv med fokus på at styrke og bevare borgernes ressourcer og at støtte borgerne i deres individuelle behov for et trygt hjem.

Rise Parkens vision er:
At være et sted, hvor beboerne føler sig hjemme og oplever et godt hverdagsliv som giver livskvalitet.

Vi vil være:
Et hjem, der byder familier, venner og naboer og frivillige velkomne.
Et hjem, der er åbent ud mod nærmiljøet og indbyder til fælleskab