Snoezel rummet

I Midtbygård er der et snoezel rum. Snoezelen er et begreb, der oftest anvendes om særlige sanserum, som bruges til forskellige pædagogiske og terapeutiske formål som f.eks. afslapning, sanseintegration

Snoezelen opstod i Holland i 1970'erne. Ordet 'snoezel' er en kombination af de to hollandske ord 'snuffelen' og 'doezelen', som betyder henholdvis at snuse og at blunde/sove.

Der er flere blandt personalet, som har det fornødne kendskab til snoezel, så beboere og daghjemsbrugere kan tilbydes sanseoplevelse.

Snoezel Rummet.

Hvad bruges Snoezel Rummet til?

 • At stimulere beboere der er i sanseunderskud
 • At stimulere og dæmpe arousal-niveauet
 • At dæmpe ufrivillige bevægelser
 • At skabe ro og velvære
 • At give beboeren en følelsesmæssig balance, i tilfælde af situationer med udadreagerende adfærd / for mange stimuli
 • At skabe relation til andre
 • At reducere problemer med kropsopfattelsen
 • At give personalet mulighed for at se personen bag sygdommen
 • At gøre livshistorien levende
 • At skabe meningsfyldt aktivitet

Hvilke effekter ved brug af snoezel rummet?

 • Beboerne får andre oplevelser, der giver ro samt fysisk/ psykisk velbefindende
 • Der skabes bedre kontakt til beboerne
 • Personen bag diagnosen ses tydeligere

Hvilke sanser bliver påvirket?

 • Høresansen
 • Synssansen
 • Følesansen
 • Ligevægtssansen
 • Muskel - ledssansen
 • Lugtesansen