Værdier

Respekt, faglighed, venlighed, rummelighed, morskab og nysgerrighed

Vi vil gerne, at alle beboere og pårørende oplever, at de bor og færdes i et hjem med hjertevarme og husrum til hver især.

Vision

 • På Plejehjemmet Rønshave finder vi det væsentlig at have en vision, der er anvendelig i dagligdagen. D.v.s. kan indgå i overvejelser og drøftelser.

 • Vi vil gerne tænke nyt ud fra hver enkelt beboer. Vi vil gerne løse opgaven i samarbejde med borger og familie. Også selvom vi skal tænke nye veje for den enkelte borger.

 • Vi har et mix af tværfaglige kompetencer. Både på det faglige og det personlige plan.
  Vi har en positiv kultur og vil gerne hele tiden blive bedre.
  Vi deltager i faglige kurser og udviklinger.
  Vigtigt, at vi i plejen af den enkelte borger fremstår som kompetente. At vi sammen med borger og familie lærer den enkelte borgers liv at kende.

 • Vi vil også gerne være effektive, så der ikke er langt til handling.
  Vi vil gerne optimere arbejdsgange så den enkelte borger føler en helhed og sammenhæng i hele døgnet.

 • Vi skaber vækst gennem fælles fortællinger. Fortæl hvem du er, vi vil gerne lære lige netop dig at kende.
  Vi vil som ledere og medarbejdere aktivt styrke vores image.
  Vi vil gerne skabe fællesskaber, fælles forståelse og opbakning til den enkelte borger, som bor på Rønshave.