Praktiske oplysninger

Ofte stillede spørgsmål

 • Hver boenhed på Rønshave skaber sit eget miljø, og selvom der er standardpakker på alle Plejehjem i Aabenraa, så forhindrer det ikke, at livet leves individuelt.

  Boenheden finder sin egen rytme for, hvornår der skal vaskes, gøres rent osv. og selvom de fleste spiser varm mad ved 12 tiden, så er der mulighed for at indrette sig som man har lyst til.
  Det at spise sammen med andre er værdifuldt for de fleste.

  Ved indflytning udarbejdes der en kontrakt, som omfatter:

  • Kostpakke
  • Vaskepakke
  • Rengøringspakke

  Betalingen for dette kan tilmeldes bankernes betalingsservice.

  Framelding:
  Det er muligt at få refunderet enkelte måltider ved planlagt fravær og ved indlæggelse. Afmelding skal ske på Life Manager.

 • Skal man ud af huset, kan maden afbestilles på beboeren tablets der er i lejligheden.

  Ved eks. indlæggelser bliver kosten refunderet tilbage i hele dage.

 • Når du flytter ind, kan du stadig benytte din egen læge, tandlæge og speciallæger.
  Der er mulighed for at blive visiteteret til omsorgstandpleje, hvis regler herfor opfyldes.

  Vi anbefaler at blive tilknyttet lægehuset i Padborg. Fast læge fra Lægehuset kommer på plejehjemmet hver onsdag.

 • Forsikring: Beboeren på plejehjemmet skal som i enhver anden bolig have egen indbo og ansvarsforsikring.

  Nogle forsikringer har en decideret plejehjems forsikring, så kontakt derfor dit forsikringsselskab og hør nærmere om det er noget, som de tilbyder.

 • Vigtige personlige attester så som:

  • Dåbsattest,
  • Personnummerbevis,
  • Vielsesattest,
  • Testamente
  • Pas

  Bedes beboerne selv opbevare.

  Sundhedskortet opbevares i beboermapper.

 • Rønshaves bus benyttes af daghjem og beboere. Buskørslen må ikke erstatte taxikørsel.

 • Hvis du tager på ferie, bedes du give besked i god tid til personalet af hensyn til medicin og mad.

  Der refunderes kostpenge for fravær i hele døgn.

 • Gudstjenesten foregår i kirkesalen, som ligger ved cafeen på Rønshave.
  Der serveres kaffe efter gudstjenesten.

 • Det er muligt for pårørende at overnatte på plejehjemmet.


 • Indflydelse er godt, og ved at blive medlem af Bruger- Pårørenderådet, har du som beboer eller pårørende mulighed for at øve indflydelse på, hvordan plejehjemmet drives. Læs mere om rådet nedenfor.

  Bruger- og pårørenderåd

  Indflydelse er godt, og ved at blive medlem af Bruger- og pårørenderådet, har du som beboer eller pårørende mulighed for at øve indflydelse på, hvordan plejehjemmet drives.

  Rådet består af: Beboere, pårørende, Seniorrådets repræsentant, områdeleder, driftsleder og medarbejderrepræsentant.

  Rådets formål:

  • Bruger- og pårørenderåd har til opgave at fungere som et forum for dialog mellem beboere, familie, venner og medarbejder/ledelse, om udfoldelsen af det gode hverdagsliv og daglige aktiviteter på plejehjemmet.
  • Rådets formål er, i samarbejde med ledelse og personale, at skabe trivsel og muligheder for dem, der har deres hjem på og omkring plejehjemmet.

  Rådets opgaver:

  • Bruger- og pårørenderådet udover sit virke i møder (ca. 4 om året)
  • Bruger- og pårørenderådet er beboernes og familiernes talsmænd i forhold til ledelse og andre
  • Bruger- og pårørenderådet kan udtale sig om emner i forhold til rådets formål og opgaver
  • Rådet kan ikke behandle klager, person- eller personalesager
  • I samarbejde med ledelsen give gensidig information om anliggender af interesse for pleje­hjemmet
  • Rådet skal bidrage til at skabe det gode hverdagsliv i og omkring boligen, herunder aktivite­ter og samvær, madplaner m.m.
  • Rådet skal understøtte forventningsafstemning og udvikling inden for de rammer, som pleje­hjemmet drives efter
  • Rådet skal orienteres om tilsynsrapporter fra såvel de kommunale som det faglige tilsyn fra Embedslægeinstitutionen, samt de handleplaner som på den baggrund iværksættes
  • Rådet arbejder ud fra normalforretningsorden
  • Deltage i tværgående møder, f.eks. om aktiviteter på tværs af plejehjem, temamøder med politikere/forvaltning m.m.
Sidst opdateret 21.03.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?