Værdier

Værdier for Beboer på Plejehjemmet Kirketoften

 

Respekt:

-         Vi ser MENNESKET før opgaven

-         Beboeres integritet respekteres.

-         Vi er lige værdige.

 

Integritet

-         Beboer respekteres ud fra egen opfattelse af hvad der giver deres liv mening og kvalitet og uden at blive krænket.

-         Bliver mødt på en anerkendende måde både i ord og handling for selvbestemmelses ret og livskvalitet.

-         Mulighed for at indgå i kulturelle og åndelige, sociale og familiemæssige relationer efter eget ønske.

 

Glæde

-         Oplever glæde fordi de lever deres liv i eget hjem og er en del af fælleskabet.

-         Oplever begejstring ved spontane oplevelser.

-         Der gives mulighed for at være i et fælleskab med andre.

 

Nærværende

-         Vi lytter og kommunikerer i øjenhøjde.

-         Vi har en empatisk adfærd.

-         Vi er imødekommende, åben og ærlige.

 

Faglighed / professionalisme

-         Beboerne vil møde et personale der hver dag vil arbejde på at løse kerneopgaven på bedste vis både mono og tværfagligt.

-         Vi vil understøtte beboernes sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at indgå i fælleskaber.

-         Vi vil møde beboer med spørgsmålet: hvad vil du gerne kunne og hvad skal der til for at du når dit mål.

 

Tillid

-         Tillid til at beboere bliver mødt af kompetent personale.

-         Tillid til at beboere kan leve EGET gode liv.

-         At det er godt og trygt at bo på Kirketoftens ældrecenter.

-         At beboer støttes til at mestre ’MIT’ eget liv.

 

Kommunikation

Vi går i dialog – om hvad giver beboers liv værdi og hvad vil den enkelte gerne kunne.

-         Vi er imødekommende i vores kommunikation i både tonefald og kropssprog.

-         Vi motiverer og støtter.

-         Vi er åbne og ærlige.

-         Vi tager udgangspunkt i den enkeltes liv.

Sidst opdateret 14.08.2017

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Plejehjem Aabenraa