Værdier

På Plejehjemmet Bovrup arbejdes ud fra følgende værdier

Tryghed - Respekt - Åbenhed og ærlighed /i kommunikationen - Positiv tankegang - Ansvarlighed - Selvværdsfølelse

Vi arbejder for at sikre en meningsfuld hverdag for beboerne, medarbejderne og besøgende. En hverdag, der ser- erkender- og inddrager ældre menneskers ressourcer til trods for evt. plejekrævende handicap.

Det gør vi ved

 • at give tryghed til beboerne, familierne og hinanden.
 • at resptere de enkelte menneskes forskellighed.
 • at give plads til åbenhed i dialogen mellem mennesker.
 • at bruge positiv tankegang til at gøre øjeblikket specielt.
 • at alle tager medanvar i en fælles dagligdag der understøtter selvværdsfølelsen.

Ofte stillede spørgsmål

 • Som medarbejder på Bovrup Plejehjem vil vi møde jer med et smil og godt humør.
  Vi arbejdet dagligt på at fremme vores egen arbejdsglæde til fordel for vores beboer.

 • Som medarbejder vil vi gerne se forskelligheden ved og i hver enkel beboer.

  Med samarbejde, ligeværdighed og tolerance, vil vi, ud fra de rammer vi har, arbejde så fleksibelt som muligt.

 • Som medarbejder vil vi via dialog og samarbejde skabe tillid, baseret på et fælles ansvar.

   

  -Vi vil møde dig med åbenhed og tillid.

  -Vi vil med en blanding af ligeværdighed og forskellighed vise jer respekt.

  -Vi vil via dialog og Samarbejder støtte op om ”det gode liv”

Sidst opdateret 09.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?