Praktiske oplysninger

Læs mere her.

 • Bovrup plejehjem har en minibus med lift, den bruges til forskellige aktiviteter og  ture ud i det blå . Bussen kan ikke udlånes til privat kørsel og må ikke udgøre taxakørsel.

 • Fælles gudstjeneste den sidste fredag i hver måned

  Julegudstjeneste i fællesrum for beboere, pårørende og personale.
  De ældres sommermøde samt adventsmøde er for alle og bekendtgøres i kirkebladet.


 • Indflydelse er godt, og ved at blive medlem af Bruger- Pårørenderådet, har du som beboer eller pårørende mulighed for at øve indflydelse på, hvordan plejehjemmet drives. Læs mere om rådet nedenfor.

  Bruger- og Pårørenderåd

  Rådet består af:

  Beboere Pårørende, Seniorrådets repræsentant, Områdelederleder, Driftsleder og Medarbejderrepræsentant

  Rådets formål:

  • Bruger- og pårørenderåd har til opgave at fungere som et forum for dialog mellem beboere, familie, venner og medarbejder/ledelse, om udfoldelsen af det gode hverdagsliv og daglige aktiviteter på plejehjemmet.
  • Rådets formål er i samarbejde med ledelse og personale at skabe trivsel og muligheder for dem, der har deres hjem på og omkring plejehjemmet.

  Rådets opgaver:

  • Bruger- og pårørenderådet udøver sit virke i møder (ca. 4 om året)
  • Bruger- og pårørenderådet er beboernes og familiernes talsmænd i forhold til ledelse og andre
  • Bruger- og pårørenderådet kan udtale sig om emner i forhold til rådets formål og opgaver
  • Rådet kan ikke behandle klager, person- eller personalesager
  • I samarbejde med ledelsen give gensidig information om anliggender af interesse for plejehjemmet
  • Rådet skal bidrage til at skabe det gode hverdagsliv i og omkring boligen, herunder aktiviteter og samvær, madplaner m.m.
  • Rådet skal understøtte forventningsafstemning og udvikling inden for de rammer, som plejehjemmet drives efter
  • Rådet skal orienteres om tilsynsrapporter fra såvel de kommunale som det faglige tilsyn fra embedslægeinstitutionen, samt de handleplaner som på den baggrund iværksættes
  • Rådet arbejder ud fra en normalforretningsorden
  • Deltage i tværgående møder, f.eks. om aktiviteter på tværs af plejehjem, temamøder med politikere/forvaltning m.m.
Sidst opdateret 09.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?