Hverdagen

Plejehjemmet er inddelt i mindre enheder, hvilket giver mulighed for at tilrettelægge en hverdag, hvor der tages hensyn til den enkelte beboers behov.

Der er plads til fleksibilitet i hverdagens formning, og man har selv stor indflydelse på hverdagen. På Plejehjemmet vil man møde medarbejdere af forskellig art, der er fast personale, afløsere samt elever. Huset ses som en hel enhed, men vi stræber efter at man nogenlunde møder det samme faste personale i enhederne.
I forbindelse med indflytningen vil man blive tilknyttet 2 kontaktpersoner, 1 Social- og sundhedshjælper og 1 Social- og sundhedsassistent.

Bovrup Plejehjem har en meget aktiv vennekreds, der er med til at give beboerne en hverdag med nogle dejlige oplevelser.
Alle har mulighed for at blive aktiv eller passiv medlem af Bovrup Plejehjems vennekreds.

Hvert år afholder vennekredsen julebasar med sønderjysk kaffebord, tombola, loppesalg, salg af dekorationer, kranse og meget andet. Overskud går til beboerne.

Gennem hele året er de meget synlige på plejehjemmet.
”Skubberne” kommer hver onsdag eftermiddag og tilbyder gåture eller cykelture til dem der har lyst.