Hverdagen

Ofte stillede spørgsmål

 • Indretningen i mindre boenheder, giver mulighed for at tilrettelægge en hverdag, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov.

  Der er plads til fleksibilitet i måden hverdagen former sig på, og man har selv stor indflydelse på hverdagens udformning.
  På Plejecentret vil man møde faste medarbejdere, men man vil også møde afløsere og elever.


 • Bovrup Plejehjem har en meget aktiv vennekreds, der er med til at give nogle dejlige oplevelser i hverdagen.

  Formålet er, at fremme fællesskabet blandt beboere, familie, personale og vennekredsens medlemmer, og inddrage plejehjemmet som en naturlig del.

  Hvert år afholdes julebasar med Sønderjysk kaffebord, salg af dekorationer, kranse og meget an

  Bestyrelse:

  Formand
  Paul K. Pedersen
  Tlf.: 7468 0358
  pavarnaes@mail.dk

  Næstformand
  Inga Petersen
  Tlf.: 7468 0506
  bovrup@Hotmail.com

  Sekretær
  Bente Nedergaard
  Tlf.:5042 7142
  nurse.bn@privat.dk

  Karen Jørgensen
  Tlf.:7468 0547
  kkjbovrup@yahoo.dk

  Marie Rasmussen
  Tlf.: 7468 0468
  marieblaakrog@gmail.com

  Edel Petersen
  Tlf.:3029 2005
  petersen2015@my.com

  Astrid Schmidt
  Tlf.: 7468 0074
  acschmidt@gmail.com

  Supleanter
  Inge Sivertsen
  Tlf.: 7468 0015

  Kasserer:
  Anni Jensen
  Tlf.: 7468 0526
  hjaj@bbsyd.dk

 • Flaget hejses og køkkenet serverer lagkage til eftermiddagskaffen til den boenhed, hvor fødselaren bor. Er der brug for kage til mere end et par gæster, kan dette købes i køkkenet, tlf. 73768909, skal gerne bestilles 4 dage før.

  Har man brug for lidt mere plads i forbindelse med fødselsdage eller mærkedage, har man mulighed for at benytte lokalerne hyggestuen og stort fælleslokale.. Dette aftales med personalet, men man skal selv eller få pårørende til at dække bord, og skal selv sørge for dug..

  I lokalet er der alt, hvad der skal bruges af porcelæn,
  bestik, kaffemaskine, ovn o.s.v., lokalet skal afleveres, som man modtog det.

 • Der forventes, at de pårørende fortsat vil være en aktiv del i beboernes liv i det omfang det er muligt.

  Vi ser gerne, at de pårørende er en del af livet på plejehjemmet.

  Det er muligt, at bestille måltider i køkkenet mod betaling.

 • Der udleveres spørgsmål til beboerens livshistorie i forbindelse med indflytningssamtalen.

  Besvarelsen kan være med til at gøre det nemmere for os medarbejdere, at skabe en god dialog med afsæt i den enkelte beboers liv.

 • I løbet af året arrangeres der forskellige busture. Bl.a. besøg hos en landmand, ture til stranden, Dybbøl Mølle, ZOO m.v.

 • Der afholdes fælles gudstjeneste den sidste fredag i hver måned i aktivitetslokalet.

  Julegudstjeneste afholdes den 24. december.

Sidst opdateret 31.01.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?