Værdier

Værdigrundlaget for Birkelund er underordnet Aabenraas værdigrundlag.

Værdierne er udtryk for, hvordan vi ønsker, at blive opfattet udadtil i forhold til borgerne. Samarbejdspartnere og andre interessenter og indadtil i forhold til samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

Værdi grundlaget er resultatet af en proces med deltagelse af medarbejdere, tillids-og miljø repræsentanter samt ledelse.

  • RESPEKT. Respekt er grundlaget i alle mellemmenneskelige relationer og afgørende i forhold til borgeren, kollegaerne og ledelse.
  • TRIVSEL. Jo bedre vi har det indbyrdes, des bedre pleje kan vi give borgerne
  • HØJ FAGLIGHED. Høj faglighed skaber kvalitet, jobtilfredshed og forandringsvillighed. Vi bliver dermed rollemodel for andre og er en tværfaglig og attraktiv arbejdsplads.
  • MEDEJERSKAB. Medejerskab giver arbejdsglæde, ansvar, motivation, stolthed og tilfredshed. Dit engagement har stor betydning for organisationen.
  • FLEKSIBILITET. Fleksibilitet får dagligdagen til at fungere og øger samarbejdet, virker fremmende for udvikling og nytænkning.
Sidst opdateret 07.02.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?