Praktiske oplysninger

Læs mere her.

  • Der arrangeres gudstjenester hver 6. uge ved lokal områdets præster.

  • Hvis egen læge er indforstået dermed, kan beboeren beholde sin egen læge efter indflytning i Birkelund. Der tilgår besked til egen læge om indflytning i plejehjemmet. Birkelund har et godt samarbejde med Padborg Lægehus, hvor der hver tirsdag kommer en læge, der tilser de beboere, der er tilknyttet Padborg Lægehus.