Borgerens hjem - en arbejdsplads

Alle boliger hvor ansatte udfører et arbejde er på samme tid et hjem og en arbejdsplads.

Regler for arbejde i private hjem
For at du kan modtage hjælp, skal dit hjem være indrettet hensigtsmæssigt, så arbejdet til enhver tid kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen. Den levenrandør, du har valgt til at udføre din hjemmehjælp, vil foretage en arbejdspladsvurdering.

Arbejdspladsvurderingen skal sikre:

 • At der er gode adgangsforhold
 • At der er hensigtsmæssig belysning inde og ude
 • At der er god plads, der hvor du skal hjælpes (omkring møbler, seng, og toilet/bad)
 • At de hjælpemidler, der er nødvendige for at de ansatte kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, er tilstede
 • At du ahr de rigtige rengøringsmidler og redkaber
 • At de ansatte ikke løfter, men kun forflytter
 • At det aftales mellem den ansatte og borgeren, hvor borgernes husdyr opholder sig, mens den ansatte er i hjemmet.

Adgangsforhold
Adgangsvejen til din bolig skal være belyst i mørke, så den ansatte nemt kan orientere sig. Gangarealer skal være plane og uden risiko for at falde.

Belysning
den ansatte skal let kunne se at udføre de forskellige opgaver, samt orientere sig rundt på relevante steder i hjemmet, båede i de lyse og de mørke timer.

Plads
Der skal være plads nok til at arbejde på alle måder kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for den ansatte. Hvis der ikke er tilstrækkelig med plads, skal der rykkes rundt på nuværende møbler. det kan være nødvendigt at udføre opgaven i et andet værelse.

Hjælpemidler
de hjælpemidler, der skal bruges for at udføre arbejdet, stiles til rådighed af kommunen, dette kan være el-seng, lift, kørestol, badestol osv. Skal der bruges hjælpemidler med hjul under, kan det være nødvendigt at fjerne dørtrin og tæpper. Det kan være nødvendigt, at der er 2 personer til stede for at løse opgaverne. det kan være nødvendigt at afholde undervisning i hjemmet i brug af hjælpemidler.

Rengøringsredskaber og -midler
Der skal være adgang til :

 • Karklude, støklude og gulvklude
 • Gulvskrubbe og fejekost med lange skafter
 • Funktionsdygtig støvsuger med langt skaft
 • Fejeblad og gulvspand med et godt håndtag

Som hovedregel må personalet kun anvende:

 • Opvaskemiddel
 • Universalrengøringsmiddel
 • Eddike til afkalkning
 • Toiletrens

Forflytning
At medarbejderen skal forflytte frem for at løfte betyder, at du skal hjælpe til så meget som muligt.

Rygning
medmindre andet aftales, må der ikke ryges, men medarbejderen er i hjemmet.

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Plejehjem Aabenraa