Sådan søger du en Plejehjemsplads

Aabenraa Kommune tilbyder plejebolig til borgere med behov herfor.

Fra 1. januar 2009 gælder plejeboliggarantien.

Det er Visitationsudvalget for plejeboliger, der vurderer, borgerens behov og berettigelse til at komme på venteliste til en plejebolig.

Det er Anvisningsudvalget for plejeboliger, der vurderer, hvem på ventelisten, der har det største aktuelle behov og dermed skal tilbydes de plejeboliger, der er ledige.

I højre spalte kan du bl.a. læse mere om

  • betingelser for at blive optaget på venteliste
  • Information om visitation til og anvisning af plejebolig
  • Venteliste til plejebolig
  • Kvalitetsstandard for forplejning for borgere i plejebolig
  • Ansøgningsskemaet til plejebolig - udskriv og udfyld skemaet og send det efterfølgende til:

Aabenraa Kommune
Visitation & Rehabilitering
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Har du spørgsmål vedrørende visitationen til plejeboliger (fx hvem er berettiget til at komme på venteliste til plejebolig?), kan du kontakte Visitation & Rehabilitering på tlf. 73 76 79 00, læs mere her.

Plejeboliger og plejehjem i Aabenraa Kommune
Plejehjemmet Birkelund, Kollund
Plejehjemmet Bovrup , Bovrup
Diakonhjemmet Enggården, Bylderup-Bov
Plejehjemmet Grønnegården, Aabenraa
Plejehjemmet Grønningen, Tinglev
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby
Plejehjemmet Lergården, Aabenraa
Rise Parken, Rise (Rødekro)
Plejehjemmet Rønshave, Bov
SRC - Special- og Rehabiliteringscenter (Rødekro)