Sådan søger du en plejehjemsplads

Aabenraa Kommune tilbyder plejebolig til borgere med behov herfor.

Der gælder pladssøgningsgaranti.

Det er Visitationsudvalget for plejeboliger, der vurderer, borgerens behov og berettigelse til at komme på venteliste til en plejebolig.

Det er Anvisningsudvalget for plejeboliger, der vurderer, hvem på ventelisten, der har det største aktuelle behov og dermed skal tilbydes de plejeboliger, der er ledige.

 

Har du spørgsmål vedrørende visitationen til plejeboliger fx hvem er berettiget til at komme på venteliste til plejebolig, ventelister eller ansøgning til plejebolig, kan du kontakte Visitation & Rehabilitering på tlf. 73 76 79 00, læs mere her.

Plejeboliger og plejehjem i Aabenraa Kommune
Plejehjemmet Birkelund, Kollund
Plejehjemmet Bovrup , Bovrup
Diakonhjemmet Enggården, Bylderup-Bov
Plejehjemmet Grønnegården, Aabenraa
Plejehjemmet Grønningen, Tinglev
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby
Plejehjemmet Lergården, Aabenraa
Rise Parken, Rise (Rødekro)
Plejehjemmet Rønshave, Bov
SRC - Special- og Rehabiliteringscenter (Rødekro)