Life-Manager

Life-Manager er en nem og anvendelig digital kommunikations- og planlægningsløsning, som kan tilgås via tablets/ Ipads, smartphones eller computer. Løsningen er udviklet i et samarbejde mellem Aabenraa kommune og en lokal IT- virksomhed. Målet med Life-Manager er, at understøtte og motivere til samskabelse mellem pårørende/frivillige, beboeren og kommunen i et hverdagsperspektiv og uafhængigt af evt. geografiske barrierer.

Beboere på plejehjem kan via en tablet/IPad, opnå en tættere kontakt til deres familier og netværk.

Life-Manager er simpel at anvende, og der er tale om en lukket, sikker og personlig platform, hvor beboeren selv lukker familie og venner ind.