Borgerens hjem - en arbejdsplads

Alle plejeboliger skal fungere både som et hjem og en arbejdsplads.

Læs mere her.

 • For at du kan modtage hjælp, skal dit hjem være indrettet hensigtsmæssigt, så arbejdet til enhver tid kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen. 

  • At der er gode adgangsforhold
  • At der er hensigtsmæssig belysning inde og ude
  • At der er god plads, der hvor du skal hjælpes (omkring møbler, seng, og toilet/bad)
  • At de hjælpemidler, der er nødvendige for at de ansatte kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, er tilstede
  • At de ansatte ikke løfter, men kun forflytter
 • Den ansatte skal let kunne se at udføre de forskellige opgaver, samt orientere sig rundt på relevante steder i hjemmet, båede i de lyse og de mørke timer.

 • Der skal være plads nok at arbejdet på alle måder kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for den ansatte. Hvis der ikke er tilstrækkelig med plads, skal der rykkes rundt på nuværende møbler. 

 • De hjælpemidler, der skal bruges for at udføre arbejdet, stilles til rådighed af kommunen, dette kan være el-seng, lift, kørestol, badestol osv. Skal der bruges hjælpemidler med hjul under, kan det være nødvendigt at fjerne tæpper. Det kan være nødvendigt, at der er 2 personer til stede for at løse opgaverne. Det kan være nødvendigt at afholde undervisning i i lejligheden i brug af hjælpemidler.

 • Medarbejderen skal forflytte frem for at løfte. Det betyder, at du skal hjælpe til så meget som muligt.

 • Der er må ikke ryges når personale er i lejligheden. Plejehjemmet kan stille luftrensere i lejlighederne hvor der bliver røget. Forbrug af el til luftrenser afholdes af pågældende beboer.