Borgerens hjem - en arbejdsplads

Alle plejeboliger skal fungere både som et hjem og en arbejdsplads.

Læs mere her.

 • For at du kan modtage hjælp, skal dit hjem være indrettet hensigtsmæssigt, så arbejdet til enhver tid kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen. Den levenrandør, du har valgt til at udføre din hjemmehjælp, vil foretage en arbejdspladsvurdering.

  • At der er gode adgangsforhold
  • At der er hensigtsmæssig belysning inde og ude
  • At der er god plads, der hvor du skal hjælpes (omkring møbler, seng, og toilet/bad)
  • At de hjælpemidler, der er nødvendige for at de ansatte kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, er tilstede
  • At du ahr de rigtige rengøringsmidler og redkaber
  • At de ansatte ikke løfter, men kun forflytter
  • At det aftales mellem den ansatte og borgeren, hvor borgernes husdyr opholder sig, mens den ansatte er i hjemmet.
 • Adgangsvejen til din bolig skal være belyst i mørke, så den ansatte nemt kan orientere sig. Gangarealer skal være plane og uden risiko for at falde.

 • den ansatte skal let kunne se at udføre de forskellige opgaver, samt orientere sig rundt på relevante steder i hjemmet, båede i de lyse og de mørke timer.

 • Der skal være plads nok til at arbejde på alle måder kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for den ansatte. Hvis der ikke er tilstrækkelig med plads, skal der rykkes rundt på nuværende møbler. det kan være nødvendigt at udføre opgaven i et andet værelse.

 • de hjælpemidler, der skal bruges for at udføre arbejdet, stiles til rådighed af kommunen, dette kan være el-seng, lift, kørestol, badestol osv. Skal der bruges hjælpemidler med hjul under, kan det være nødvendigt at fjerne dørtrin og tæpper. Det kan være nødvendigt, at der er 2 personer til stede for at løse opgaverne. det kan være nødvendigt at afholde undervisning i hjemmet i brug af hjælpemidler.

 • Der skal være adgang til:

  • Karklude, støklude og gulvklude
  • Gulvskrubbe og fejekost med lange skafter
  • Funktionsdygtig støvsuger med langt skaft
  • Fejeblad og gulvspand med et godt håndtag

  Som hovedregel må personalet kun anvende:

  • Opvaskemiddel
  • Universalrengøringsmiddel
  • Eddike til afkalkning
  • Toiletrens
 • At medarbejderen skal forflytte frem for at løfte betyder, at du skal hjælpe til så meget som muligt.

 • medmindre andet aftales, må der ikke ryges, men medarbejderen er i hjemmet.